Welkom in digitaal Utrecht

De moderne provincie staat voor een aantal uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. De Atlas Fietsbaar Utrecht is ontwikkeld om meer inzichten te bieden in beschikbare fietsdata en analyses te kunnen maken ten aanzien van fietsbeleid. Deze Digital Twin wordt gevoed met nieuwe inzichten vanuit een permanente interactie tussen wetenschap, ondernemers en overheid.

Voorbeelden van wat u op de Atlas Fietsbaar Utrecht kunt vinden:

  • Hoofdfietsnetwerk en snelfietsroutes in de provincie
  • Fietsbereikbaarheidsanalyses van locaties
  • Fietsoversteekbaarheid analyse op kruispunten

Hoe bereikbaar is uw omgeving? LOGIN en ontdek het zelf!

Ben je werkzaam bij Provincie Utrecht of een gemeente in de provincie?

Registreer hier voor een account.

Login